fbpx
en

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛУКСОЗНИ ВИЛИ (ULVR)

Новата ни Политика за поверителност, валидна от 25 май 2018 г.

Когато отправите запитване за ваканционно настаняване с Ultimate Luxury Villa Rentals или отседнете в някое от нашите места за настаняване, ние събираме и обработваме лични данни за вас. Този документ ви помага да разберете каква лична информация събираме за вас, как я събираме, за какво я използваме и какви права имате по отношение на вашите лични данни.

1 Лични данни - какво събираме и за какво ги използваме

Събираме и съхраняваме:

 • Вашето име
 • Вашият адрес (където го имаме)
 • Вашите данни за контакт
 • Данните ви за паспорт (ако отседнете в една от нашите вили в Марбея, както се изисква от закона в Андалусия, Испания)
 • Вашата дата на раждане (ако отседнете в някое от нашите места за настаняване)

Информацията за паспорта се изисква по закон, ако нощувате във вила под наем или в хотел, поради което трябва да регистрираме тази информация за всеки посетител.

За какви цели използваме вашата лична информация?

Ще използваме информацията, която ни предоставяте, за:

 • Предоставяме нашите услуги на вас.
 • Поканете ви да оставите отзиви.
 • Отговорете на вашите въпроси и осигурете свързано обслужване на клиентите.
 • Изпращайте ни нашите бюлетини и известия за специални оферти.
 • Спазвайте законовите изисквания и правния процес, исканията от публични и държавни органи, съответните индустриални стандарти и нашите вътрешни политики.
 • Защитете нашите операции или тези на някой от нашите филиали.
 • Защитете нашите права, поверителност, безопасност или собственост и / или тази на нашите филиали, вие или други.
 • Позволете ни да търсим налични средства за защита или да ограничим всички щети, които понасяме.

На каква правна основа обработваме вашите лични данни?

Трябва да обработим вашата лична информация, за да:

 • Изпълнете нашия договор с вас (вж Член 6.1.б от ОРЗД)
 • За установяване, упражняване или защита на правни искове, когато е необходимо (вж Член 9.2.е от ОРЗД)
 • За да предоставите на властите паспортна информация, когато нощувате във вила под наем или в хотел, както е предписано от закона.

Можете да оттеглите съгласието си да съхраняваме тази информация по всяко време. Моля, имайте предвид, че може да имаме право да продължим да обработваме вашата информация, ако тя може да бъде обоснована на някоя от другите правни основания, споменати по-горе.

2 Разкриване на лична информация

Ние разкриваме вашата лична информация на следните страни и при следните обстоятелства:

 • На трети страни само ако сте отседнали в някое от нашите помещения и искате да организираме допълнителни услуги, напр. Трансфери от летището, частни готвачи ...
 • Да позволим на трети страни доставчици, консултанти и други доставчици на услуги да извършват услуги от наше име.
 • За спазване на законите или за отговор на искове, съдебен процес (включително, но не само призовки и съдебни разпореждания) и искания от публични и държавни органи
 • Да си сътрудничи с регулаторни органи и държавни органи.
 • На трети страни, за да използваме наличните средства за защита или да ограничим щетите, които можем да понесем.
 • На трета страна в случай на реорганизация, сливане, придобиване, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, прехвърляне или друго разпореждане с целия или част от нашия бизнес или активи (включително във връзка с някакви производства по несъстоятелност или подобни).

3 Запазване на данни

Ние пазим информацията за паспорта в продължение на 3 години, както се изисква от закона, или докато е необходимо да предоставим услуга, която сте поискали, или ако се изисква да потвърдите вашата самоличност за всички резервации, които сте поискали да предоставим, и други основни данни, докато не поискате в противен случай. Ние ще изтрием тази информация по ваше искане и ще запазим само дневник със следната информация: вашето име, данни за контакт и датата на изтриване на вашия акаунт. Ще държим дневника в продължение на 3 години. Цялата друга информация ще бъде изтрита.

4 Мерки за сигурност

Използваме SSL 256-битово криптиране за събиране, съхранение и защита на всички данни. Освен това използваме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на вашата лична информация в рамките на нашата организация.

5 Достъп и вникване в личните данни, които имаме за вас

Можете да изпратите имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите. и да поискате информация за вашите лични данни. След получаване на вашата заявка, ние ще ви уведомим каква лична информация имаме за вас, как събираме информацията, целта, за която обработваме вашите лични данни, и с кого споделяме вашата лична информация. Ние можем да отговорим само на искания за информация за вашата лична информация, получени от същия имейл адрес, който сме регистрирали.

6 Корекция и изтриване на вашите лични данни

Ако някоя от основните данни или друга лична информация, която имаме за вас в качеството ни на администратор на данни, е неправилна или подвеждаща, можете да ни помолите да съдействаме за коригиране на вашата информация.

7 Други права

В допълнение към изложените по-горе права относно вашите лични данни, вие имате и следните права:

 • Също така имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни и да ограничите обработката на личните ви данни, освен ако това не ни пречи да спазваме закона.
 • По-специално, вие имате безусловно право да възразите срещу обработването на вашите лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Имате право да поискате да се отпишете от нашия маркетинг по всяко време. Вашето оттегляне няма да засегне законността на обработката на данни, извършена преди да оттеглите съгласието си. Можете да оттеглите съгласието си, като ни изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.

8 Промени в тази политика

Запазваме си правото да правим промени в тази Политика. Датата, показана в началото на тази Политика, показва кога е била последно преразгледана. Ако направим съществени промени по него, ще предоставим известие, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди те да влязат в сила. Ако възразите срещу нашите промени, можете да поискате вашите данни да бъдат изтрити от нашите записи.

9 Информация за контакт и къде да изпратите въпроси или оплаквания

Ако имате въпроси или притеснения относно нашата политика, как обработваме вашата лична информация или искате да коригираме вашата лична информация, не се колебайте да се свържете с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите..

Ако свързването с нас не разреши вашата жалба, имате допълнителни възможности, например винаги можете да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните

Copyright © 2022 Крайни луксозни вили под наем. Всички права запазени.